Pregib na Skotovoj klupi

Pregib na Skotovoj klupi je jedna od najboljih vežbi za izolovanje dvoglavog mišića nadlakta (bicepsa), zbog oslonca nadlakta obezbeđuje se striktna forma.💪🔥 Pošto se nadlaktice u početnom položaju nalaze ispred tela, krak sile tereta je odmah relativno veliki, pa je ova vežba dobra za razvoj donjeg dela bicepsa (bliže perifernom pripoju) i njegove dužine. Upravo zato što je donji pripoj bicepsa na početku jako istegnut, da ne bi došlo do upale tetiva, potrebno je dobro se zagrejati sa nekoliko lakših serija.⚠️ Vežba se može raditi za ravnom ili E-Z šipkom, srednjim, uskim ili širokim hvatom, bučicama (jedna pa druga ruka) ili sajlom na donjem koturu lat mašine ili kros mašine (kada se klupa postavi ispred sprave).👊 Probajte obavezno! 😊💪🔥
by elizabeth
Personal Trainer

Leave a Reply

Close Menu